Word sponsor

Als u als ondernemer wilt bijdragen aan de Stichting Vrienden van Amandi, dan kan dat door:

  • Uw gift op te voeren als zakelijke last voor de vennootschapsbelasting.
  • Uw gift als zakelijke last op te voeren als de gift aantoonbaar een zakelijk doel dient. Dat kan bijvoorbeeld door op uw website te vermelden dat u een gift aan ons deed.
  • Ons te sponsoren, in ruil voor een onderling overeen te komen tegenprestatie. In dat geval ontvangt u van ons een factuur. Het gefactureerde bedrag is 100% aftrekbaar.

Met vragen kunt u contact met ons opnemen of advies inwinnen bij uw belastingadviseur.

De huidige sponsoren zijn:

Dank
Wij ontvangen ook regelmatig grotere en kleinere donaties en sponsor bedragen. Amandi is alle gulle gevers zeer erkentelijk.