Wat doet een vrijwilliger

Vrijwilligers zijn belangrijk voor de gang van zaken in en rond het AmandiHuis. Bijvoorbeeld voor de huiselijke sfeer, maar ook voor het goed laten verlopen van het huishouden waar gasten en naasten zich prettig kunnen voelen. We onderscheiden verschillende soorten vrijwilligers.

De zorgvrijwilligers
De taken van zorgvrijwilligers zijn divers. Het kan zijn dat u naast iemands bed zit, in stilte of juist in gesprek, of u helpt met de verzorging, doet licht huishoudelijke werk of leest een krant voor. Misschien bent u een luisterend oor, maakt een wandelingetje met een gast en ga zo maar door. Eigenlijk zijn uw taken vergelijkbaar met de dagelijkse bezigheden van een mantelzorger thuis. De zorgvrijwilliger werkt in een blok van 4 uur tussen 7.00 en 23.00 uur.

Lees hier de ervaring van Silvia, waarom is zij dit gaan doen en wat heeft het haar gebracht.

Bel ons voor een kennismaking of als je eens een dienst wilt meelopen, telefoon 071-5328559.

De kookvrijwilligers
Een kookvrijwilliger komt speciaal om een warme maaltijd te bereiden voor de gasten. Soms eten er ook naasten of vrijwilligers mee. De kookvrijwilliger inventariseert bij de gasten de eetwensen van die dag, stelt het menu samen en doet de boodschappen. Bij het koken en eten ondersteunen de zorgvrijwilligers zo nodig.

De tuin- en klusvrijwilligers
De tuin- en klusvrijwilligers zijn actief in de nieuw aangelegde tuin en in het AmandiHuis. Tenslotte worden er ook vrijwilligers ingezet voor het bijhouden van de administratie.