Steun het Amandihuis

Uw steun maakt het Amandihuis mogelijk!
Voor het verblijf in het Amandihuis vragen wij van de gasten een kleine dagelijkse vergoeding. Daarnaast ontvangen we een jaarlijkse bijdrage van het Ministerie van VWS voor een klein deel van de exploitatie van het hospice. Deze bijdrage kan pas verkregen worden nadat het Amandihuis circa twee jaar bestaat.

Amandi is daarom voor haar éénmalige investeringen voor de aankoop van een pand en de inrichting daarvan afhankelijk van

Ook voor de jaarlijkse exploitatie zijn er financiële middelen nodig om het Amandihuis draaiende te houden.

Door ons te steunen wordt u Vriend van Amandi. Uw gift levert een bijdrage aan de liefdevolle en professionele zorg voor uw medemens in de laatste fase van zijn of haar leven. Als Vriend van Amandi ontvangt u periodiek onze nieuwsbrief. Amandi is blij met élke gift!