Word donateur

U kunt ons steunen door donateur te worden voor € 0,10 per dag! Voor u wellicht een kleine bijdrage, voor ons een groot geschenk. Meld u aan voor deze jaarlijkse bijdrage van € 36,50. Kiest u liever zelf een bedrag dat u eenmalig of periodiek doneert dan kan dat ook. U kunt uw keuze op onderstaand formulier kenbaar maken.

De Stichting Vrienden van Amandi heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). De Belastingdienst maakt het hierdoor mogelijk dat u uw donatie kunt aftrekken voor de inkomstenbelasting. Voor deze aftrek geldt wel een drempel van 1% van het inkomen. Als u minimaal 5 jaar achtereen een vast bedrag aan ons overmaakt en dit schriftelijk vastlegt middels dit formulier of notarieel vastlegt dan ziet de Belastingdienst dit als een periodieke gift. Elk jaar mag u het betaalde bedrag als aftrekpost in uw aangifte inkomstenbelasting opnemen.

Dit formulier van de Belastingdienst stuurt u naar: Stichting Vrienden van Amandi, Noordveenweg 12, 2376 AR Nieuwe Wetering. Vervolgens vullen wij ons deel van het formulier in en sturen dit deel naar u en kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren.

Indien u wilt schenken zonder gebruik te maken van de aftrekmogelijkheid van de belastingdienst, dan volstaat het invullen van onderstaand formulier

  Velden die gemarkeerd zijn met een * zijn verplichte velden  Ik machtig Stichting Vrienden van Amandi tot wederopzegging  Ik machtig Stichting Vrienden van Amandi om mijn bijdrage van € 0,10 per dag tot wederopzegging te incasseren. Jaarlijks wordt hiervoor een bedrag van € 36,50 van mijn rekeningnummer afgeschreven.
  Ik machtig Stichting Vrienden van Amandi eenmalig een bedrag van mijn rekening te incasseren.
  Ik maak aan Stichting Vrienden van Amandi, rekeningnummer NL38 RABO 0314 0322 15 een bedrag over.     


  Ik ga akkoord met de voorwaarden zoals beschreven in de privacyverklaring.