Word donateur

U kunt ons steunen door donateur te worden voor € 0,10 per dag! Voor u wellicht een kleine bijdrage, voor ons een groot geschenk. Meld u aan voor deze jaarlijkse bijdrage van € 36,50. Kiest u liever zelf een bedrag dat u eenmalig of periodiek doneert dan kan dat ook. U geeft het aan via onderstaand formulier.

Onze Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw donatie aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Hiervoor geldt wel een drempel van 1% van het inkomen.

Als u minimaal 5 jaar achtereen een vast bedrag aan ons overmaakt, en dit schriftelijk met dit formulier afspreekt, dan wel notarieel vastlegt, dan ziet de belastingdienst dit als een periodieke gift. Elk jaar mag u het betaalde bedrag als aftrekpost in uw aangifte inkomstenbelasting opnemen.
Het formulier stuurt u naar:
Stichting Hospice Amandi, Noordveenweg 12, 2376 AR  Nieuwe Wetering.


U kunt zich ook aanmelden via onderstaand formulier

  Velden die gemarkeerd zijn met een * zijn verplichte velden  Ik machtig Stichting Hospice Amandi tot wederopzegging  Ik machtig Stichting Hospice Amandi om mijn bijdrage van € 0,10 per dag tot wederopzegging te incasseren. Jaarlijks wordt hiervoor een bedrag van € 36,50 van mijn rekeningnummer afgeschreven.  Ik machtig Stichting Hospice Amandi eenmalig een bedrag van mijn rekening te incasseren.
  Ik maak aan Stichting Hospice Amandi, rekeningnummer NL20 RABO 0128 1517 30 een bedrag over.


     


  Ik ga akkoord met de voorwaarden zoals beschreven in de privacyverklaring.