Vrienden van Amandi

Voor het verblijf in het AmandiHuis vragen wij van de gasten een kleine dagelijkse vergoeding. Bovendien ontvangen we een jaarlijkse bijdrage van het Ministerie van VWS voor een deel van de exploitatie. Daarnaast zijn er nog andere financiële middelen nodig om het AmandiHuis draaiende te houden.

Door ons te steunen wordt u Vriend van Amandi. Uw donatie, schenking of legaat levert een bijdrage aan de liefdevolle en professionele zorg voor uw medemens in de laatste fase van zijn of haar leven. Als Vriend van Amandi ontvangt u periodiek onze nieuwsbrief. Amandi is blij met élke gift van particulier en bedrijf!