Welkom bij Vrienden van Amandi

De Stichting Vrienden van Amandi is opgericht ter ondersteuning van de Stichting Amandi. De Stichting Amandi ontvangt een subsidie van het rijk voor de zorg aan de palliatieve gasten die ondersteuning thuis ontvangen of worden opgenomen in het AmandiHuis. Voor de zorg aan de tijdelijke gasten in het AmandiHuis ontvangt de stichting voor de jaren 2023 en 2024 een subsidie van de gemeente Kaag en Braassem. Naast de beide subsidies vragen wij van onze gasten een eigen bijdrage.

Om de meerjarenbegroting van de Stichting Amandi sluitend te maken is de Stichting Vrienden van Amandi opgericht.

Doelstelling
De doelstellingen van deze stichting zijn:

- het werven, beheren en aanwenden van gelden ten behoeve van het te Kaag en Braassem gevestigde AmandiHuis
- het verlenen van steun aan de activiteiten van de Stichting Amandi en het bevorderen van de instandhouding van de activiteiten van deze stichting

Vriend worden
Op diverse manieren kunt u ook vriend worden en daarmee het werk van Amandi mogelijk maken. Bijvoorbeeld als donateur, als testamentair schenker of als sponsor.

ANBI
De Stichting Vrienden van Amandi heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor weet u zeker dat er geen schenk- of erfbelasting betaald hoeft te worden over uw schenking of erflating aan het huis. Hiervoor is namelijk een algehele vrijstelling opgenomen. Op deze wijze komt uw schenking of erflating volledig ten goede aan Amandi. Voor meer informatie zie de webpagina van de belastingdienst

Beleidsplan
Het beleidsplan kunt u hier vinden.

Privacyreglement
Uiteraard respecteren wij uw privacy. U kunt ons reglement hier nalezen.