Testamentair schenken

U kunt de Stichting Vrienden van Amandi als begunstigde opnemen in uw testament. Wij krijgen dan na uw overlijden een deel van uw erfenis. U kunt ook een legaat (zijnde een vast bedrag of een bepaald goed) nalaten. Wij stellen uw schenking zeer op prijs.

Voor schenkingen en legaten moet een akte bij de notaris worden opgesteld. Dit kan in samenwerking met uw eigen notaris. Voor meer informatie kunt u de notaristelefoon bellen via 0900-3469393. Of lees de brochure Hoe regel ik mijn nalatenschap?

Stichting Vrienden van Amandi heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). U hoeft dus geen schenk- of erfbelasting te betalen.