Organisatie

In 2011 is op verzoek van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Kaag en Braassem de haalbaarheid en wenselijkheid van een hospice in de gemeente Kaag en Braassem onderzocht. Dit heeft in 2020 geleid tot de opening van het AmandiHuis, een kleinschalig en duurzaam huis met vier bedden voor mensen in de laatste levensfase (hospice) en mensen die tijdelijk zorg nodig hebben. Een unieke combinatie.

Stichting Hospice Amandi ontwikkelde het AmandiHuis en staat garant voor een gastvrij (t)huis waar kwaliteit van leven voorop staat. De Stichting is aangesloten bij VPTZ Nederland.

 

 

 

Naam en logo
De Latijnse naam Amandi staat voor: ‘hij die bemind mag worden/ hij waarvan gehouden mag worden/ liefdevol’. De naam Amandi geeft onze missie in één woord duidelijk weer. Het is de ambitie van bestuur en medewerkers om het AmandiHuis deze uitstraling te geven voor zijn gasten en hun naasten.

Het logo weerspiegelt het huis, met een vriendelijke A, als een dak, ter bescherming en veiligheid. De bolletjes geven de loop van het leven weer. De kwetsbaarheid, het vluchtige van het leven en het loslaten, de ziel die het huis en lichaam, het aardse, achter zich laat. De tinten blauw verwijzen naar de waterwegen die de inwoners van Kaag en Braassem en daaromheen met elkaar verbinden. Het rood staat voor het liefdevolle en aardse leven.

ANBI
Stichting Hospice Amandi beschikt over een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor weet u zeker dat er geen schenk- of erfbelasting betaald hoeft te worden over uw schenking of erflating aan het huis. Hiervoor is namelijk een algehele vrijstelling opgenomen. Op deze wijze komt uw schenking of erflating volledig ten goede aan het AmandiHuis. Voor meer informatie zie deze webpagina van de belastingdienst of lees hier meer over de ANBI-status van de organisatie.