Organisatie

Historie
In 2011 is op verzoek van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Kaag en Braassem de haalbaarheid en wenselijkheid van een hospice in de gemeente Kaag en Braassem onderzocht. Dit heeft in 2020 geleid tot de opening van het AmandiHuis: een kleinschalig en duurzaam huis met vier bedden voor mensen in de laatste levensfase (hospice) en mensen die tijdelijk zorg nodig hebben. Een unieke combinatie.

Stichting Amandi ontwikkelde het AmandiHuis en staat garant voor een gastvrij (t)huis waar kwaliteit van leven voorop staat. Amandi is aangesloten bij VPTZ Nederland.


Naam en logo
De Latijnse naam Amandi staat letterlijk voor: ‘hij of zij waarvan gehouden mag of zelfs moet worden. Voor ons betekent het vooral liefdevol’. De naam Amandi geeft onze missie in één woord duidelijk weer. Het is de ambitie van bestuur en medewerkers om het AmandiHuis deze uitstraling te geven voor zijn gasten en hun naasten.

Het logo weerspiegelt het huis, met een vriendelijke A, als een dak, ter bescherming en veiligheid. De bolletjes en de vlinder geven de loop van het leven weer. De kwetsbaarheid, het vluchtige van het leven en het loslaten, de ziel die het huis en lichaam, het aardse, achter zich laat. De tinten blauw verwijzen naar de waterwegen die de inwoners van Kaag en Braassem en daaromheen met elkaar verbinden. Het rood staat voor het liefdevolle en aardse leven.

Met dank aan…
De bouw van het AmandiHuis is mogelijk gemaakt door de inwoners van Kaag en Braassem en vele grote en kleine giften van bedrijven, stichtingen en fondsen. Wij bedanken hen hartelijk en verwijzen graag naar het overzicht.