Bestuur

De bestuursleden zijn maatschappelijk betrokken en ervaren mensen. In brede zin is het bestuur verantwoordelijk voor het bieden van (aanvullende) zorg aan de gasten. Onze bestuurders zijn onbezoldigde vrijwilligers.

Klik hier om de secretaris een mail te sturen

Naast bestuur, coördinatoren en vrijwilligers in het huis zijn er ook vrijwilligers actief betrokken in specifieke commissies als zorg, ICT, fondsenwerving & communicatie.

Wim Sleeuw, voorzitter

Corrie van Dijk, penningmeester

Aad Otto, secretaris

Riet Spaargaren

Paul Wolvers