Bestuur

De bestuursleden zijn maatschappelijk betrokken en ervaren mensen. In brede zin is het bestuur verantwoordelijk voor het bieden van (aanvullende) zorg aan de gasten. Onze bestuurders zijn onbezoldigde vrijwilligers.

Klik hier om de secretaris een mail te sturen

Naast bestuur, coördinatoren en vrijwilligers in het huis zijn er ook vrijwilligers actief betrokken in specifieke commissies als zorg, ICT, fondsenwerving & communicatie.

Wim Sleeuw, voorzitter

Corrie van Dijk, penningmeester

Jolanda Bogaards, secretaris

Rob Hensen

Riet Spaargaren

Paul Wolvers

Comité van Aanbeveling
Klik op een naam voor een nadere kennismaking

M. van der Velde-Menting Burgemeester - Gemeente Kaag en Braassem
J. Glas Moderator - Clara en Franciscus Federatie
O.W.D.C. von Hertzberg Notaris - Oude Wetering
E.B. Mandemaker Dominee te Noordwijk; voorheen te Woubrugge
P. Koek Artistiek leider De Veenfabriek