Zorg aanvragen

Een verblijf in het AmandiHuis regelt u zelf of uw naasten kunnen dit doen. Ook uw behandelend arts of zorginstelling kan een opname voor u regelen. Wilt u eerst komen kijken, dan bent u van harte welkom.

Voordat iemand wordt opgenomen in het AmandiHuis komt de coördinator bij u langs voor een kennismaking met u en uw naaste(n). Dit doen we om uw situatie en de zorgvraag helder in kaart te brengen, opdat we in het AmandiHuis de juiste zorg kunnen bieden. Dit gesprek vindt plaats op de plek waar u op dat moment verblijft, bijvoorbeeld thuis of in een ziekenhuis. Komt u van buiten de regio, dan bellen we u op. Met elke gast sluiten we een verblijfsovereenkomst af.

Opname in het hospice is mogelijk voor mensen wiens levensverwachting door de behandelend arts wordt ingeschat op drie maanden of korter.

Voor tijdelijke zorg dient u een verwijzing van de behandelend arts te hebben.