Welke zorg

In het AmandiHuis staat een team van vrijwilligers en professionals dagelijks voor u klaar.

Vrijwilligers
De zorgvrijwilligers zijn voor u als gast van groot belang en werken nauw samen met de professionele zorg. Zij nemen tussen 7.00 en 23.00 uur de meeste dagelijkse werkzaamheden voor hun rekening. Zij helpen u bij de verzorging en proberen een sfeer te scheppen waarin u zich op uw gemak kunt voelen. Als u ergens behoefte aan heeft, kunt u dat aan de vrijwilligers kenbaar maken. Dat mag van alles zijn. Van een praatje, een wandeling tot het doen van een spelletje.

Uiteraard kunt u de dingen die u graag zelf wilt doen, zelf blijven doen. Ook uw naasten kunnen een rol in de zorg en ondersteuning aan u blijven vervullen. Coördinatoren en medewerkers zullen daarover op verschillende momenten met u in gesprek gaan.

Coördinatoren
De algehele leiding van het AmandiHuis is in handen van de coördinatoren. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en onderhouden gedurende uw verblijf contact met u en uw naasten. Uw eerste kennismaking met het AmandiHuis is met één van hen. Zij zijn bereikbaar onder nummer 071–532 8559.

Verpleegkundige en medische zorg
De verpleging en verzorging van gasten is in handen van Buurtzorg Nederland, Teams Kaag en Braassem. Ontvangt u nu thuis al zorg van hen, dan verandert er voor u weinig. Krijgt u nu van een andere organisatie thuiszorg, dan betekent dat een verandering. Met Buurtzorg maakt u afspraken over de te leveren wijkverpleegkundige zorg en sluit u een zorgovereenkomst af. In de nacht (van 23.00-7.00 uur) is er een verpleegkundige namens Buurtzorg in huis.

Zo mogelijk houdt u de eigen huisarts, die u zal bezoeken in het AmandiHuis. Mocht uw huisarts hiertoe niet in de gelegenheid zijn, dan is er een huisarts in de buurt die de medische zorg overneemt.

Overige zorg en begeleiding
Heeft u in de thuissituatie al contact met een professionele hulpverlener, zoals een fysiotherapeut, psycholoog, maatschappelijk werker, pastor of dominee, dan is deze vanzelfsprekend ook welkom in het AmandiHuis.

Samen iemand tot steun zijn
Hoe zorgen mantelzorgers, vrijwilligers en verpleegkundigen er samen voor dat iemand de laatste levensfase zo goed mogelijk doormaakt. Dat ziet u in de film Samen van betekenis in de laatste levensfase.

Klik op de afbeelding om de film te bekijken