Voor wie

Het AmandiHuis is een thuis voor iedereen die binnen korte tijd verwacht te overlijden. Naast een hospice zijn we een huis voor mensen die tijdelijk zorg nodig hebben, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname of om de mantelzorg en de thuissituatie even verlichting te bieden (respijtzorg). Iedereen is welkom, ongeacht leeftijd, cultuur of geloof.

De meeste mensen willen het allerliefst in hun eigen veilige, vertrouwde omgeving thuis zijn bij ziekte of in de laatste levensfase. Als dat helaas niet mogelijk is dan biedt het AmandiHuis een gastvrij (t)huis. Dit betekent onder meer een warme, veilige en liefdevolle omgeving met aandacht voor de wensen en behoeften van de gasten en hun naasten. Uitgangspunt is dat de gasten zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Samen met hun naasten kunnen zij, met behoud van eigen waarde(n), vorm en inhoud geven aan hun levenseinde of tot aan hun terugkeer naar huis. De vrijwilligers zijn aanwezig om, desgevraagd, ondersteuning te bieden.

Naasten
Wij zijn er ook om uw familie of vrienden te ontzorgen. In overleg kijken we welk aandeel zij willen en kunnen hebben in de (mantel)zorg. Naasten kunnen samen met u eten en blijven slapen. We streven ernaar om het samenzijn en de privacy zoals u die thuis gewenst bent, te evenaren. Wilt u als familie even apart zitten, dan kan dat in de familiekamer.