Nieuwsbrief 6, december 2020

Kerstsfeer

Het AmandiHuis is in de afgelopen periode, in het eerste jaar van haar bestaan, flink geholpen om in de kerstsfeer te geraken. Zo ontvingen we van de Rotaryclub Roelofarendsveen een prachtige kerstboom voor in de tuin. De club zorgde bovendien voor plaatsing, verlichting en versiering.

Tevens kregen we van de vriendengroep van A4kerstboomverkoop twee fraaie kerstbomen voor in het AmandiHuis. Die hebben inmiddels een passende plek gevonden. Tenslotte ontvingen we ook nog vier mooie kerststukken van Faas Styling uit Oud Ade voor de verdere versiering van het huis.

Het AmandiHuis bedankt alle betrokkenen.

Meer rust na stormachtig begin

Na een stormachtig begin waarbij we flink op de proef zijn gesteld - zelfs het coronavirus bleef ons niet bespaard - begint de rust wat in te dalen in ons AmandiHuis. Dit is vooral te danken aan de goede samenwerking met de Buurtzorg waar we in de volgende nieuwsbrief op terugkomen.
Nadat vorig jaar rond deze tijd de oude school was gesloopt en de vloerdelen van het AmandiHuis werden gelegd, is er in het afgelopen jaar veel gebeurd, met als hoogtepunt de opening van het gebouw.

Inmiddels hebben de tientallen vrijwilligers hun eerste ervaringen opgedaan. De verwachting dat we beide vormen van zorg zouden gaan leveren komt uit. We hebben inmiddels acht palliatief terminale gasten en vijf tijdelijke gasten mogen verwelkomen.Ā Er wordt lief en leed gedeeld, er wordt gerummikupt in de woonkamer, waar het ā€™s middags heerlijk begint te ruiken, als de kookvrijwilligers aan de gang gaan. De bloembollen zitten in de grond en de tuin is op orde, de winter kan beginnen. Het is een genot om vanuit een gastenkamer naar buiten te kijken. Kortom, we ā€˜draaienā€™.

Vanaf deze plek wil ik eenieder bedanken voor alle steun en aanmoedigingen die we hebben mogen ontvangen en iedereen natuurlijk een gezond en gelukkig 2021 toewensen.

Wim Sleeuw, voorzitter

 

Belangrijke rol Stichting Zorg en Zekerheid

Zorg en Zekerheid heeft een belangrijke rol gespeeld bij de realisatie van het AmandiHuis. Onze tijdelijke gasten kunnen vanuit de Zorgverzekeringswet geen vergoeding krijgen voor de zorg die onze vrijwilligers leveren en voor de huisvesting die we hen bieden. We zijn immers een bijna-thuis-huis en alleen voor de palliatief terminale gasten is er een landelijke subsidieregeling voor huisvestings-, vrijwilligers- en personeelskosten. Amandi heeft de bewuste keuze gemaakt ook voor tijdelijke gasten open te staan; niet alleen omdat er een grote behoefte is aan tijdelijke opvang voor kwetsbare mensen maar ook omdat onze vrijwilligers, alleen al door hun aanwezigheid, hen veel extraā€™s kunnen bieden.Ā 

Zorg en Zekerheid erkent het innovatieve karakter van ons huis en levert daarom vanuit deĀ Stichting Zorg en ZekerheidĀ voor de eerste twee jaar een bijdrage voor onze exploitatie. Deze bijdrage komt in hoogte overeen met de landelijke subsidieregeling palliatief terminale zorg.Ā Het bestuur van Amandi en Zorg en Zekerheid gaan in de komende jarenĀ gezamenlijkĀ op zoek naar een structurele vergoeding voor de zorg die het AmandiHuis levert aan de tijdelijke gasten.


Honderden bloembollen geplant
Ā 

In de tuin van het AmandiHuis zijn in de afgelopen weken door de tuinvrijwilligers honderden tulpen-, narcissen- en andere bloembollen geplant.
De bollen zijn afkomstig van twee schenkers. De eerste is de afdeling Roelofarendsveen van de KoninklijkeĀ AlgemeeneĀ VereenigingĀ Bloembollencultuur die drie pakketten met diverse soorten bollen schonk.

De andere schenker was het Team Bollenstreek van de Roparun.
Het team doet mee aan de estafetteloop van meer dan vijfhonderd kilometer van Parijs en Bremen naar Rotterdam waarbij mensen, in teamverband, een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker.

Giften

Er zijn de afgelopen weken weer diverse giften op bankrekeningĀ  NL20 RABO 0128 1517 30 van Stichting Hospice Amandi gestort. De aanleiding voor de giften is zeer divers, van een zeer droevige tot een feestelijke gebeurtenis waarbij geld werd ingezameld. Soms is er voor de gift geen directe aanleiding.

We ontvingen:
Een donatie van mw. C. Borst.
Een donatie van Arcomade Beheer B.V.
Een donatie van de fam. J.L. van Es.
ā‚¬ 500,- van grafdelvers Pro Deo. Een gift in plaats van het jaarlijkse etentje.

Daarnaast kwamen er ook giften binnen van particulieren van wie niet meer bekend is dan hun naam en het geschonken bedrag. Door het ontbreken van meer informatie kunnen we geen toestemming vragen om deze giften in de nieuwsbrief te vermelden. Dat is sinds vorig jaar wettelijk verplicht. Overigens zijn er ook schenkers die geen vermelding in de nieuwsbrief willen.
Amandi bedankt alle schenkers.


Meeste stemmen Rabo ClubSupport

Wim Sleeuw, voorzitter van het AmandiHuis, was blij verrast met de anderhalve meter grote cheque van de Rabobank Groene Hart Noord die het bestuur enkele weken geleden ontving. Op de cheque staat een bedrag van ā‚¬ 2335,14. Het AmandiHuis kreeg de meeste stemmen bij de actie Rabo ClubSupport. Er waren in totaal 126 deelnemers.

Het geld wordt door het AmandiHuis besteed aan een voor deze Rabobank-actie geoormerkt project. Wim Sleeuw: ā€œWe zijn blij dat ons project zoveel steun heeft gekregen. Het AmandiHuis is nu ruim twee maanden operationeel: we zitten nog in de opstartperiode. Het geld wordt besteed aan een presentatiescherm dat we gaan gebruiken tijdens de opleiding van zorgvrijwilligers. We houden zelfs nog een klein bedrag overā€.

Dat Rabobank Groene Hart Noord via Rabo ClubSupport ā‚¬ 70.000 aan sponsorgelden beschikbaar stelt aan regionale verenigingen en stichtingen vindt Wim Sleeuw uniek. ā€œIk vind het geweldig dat de Rabobank in onze digitaler en mondialer wordende maatschappij nog steeds een regionale functie invult: in het financiĆ«le leven van mensen, maar ook in het maatschappelijke leven. Wij hebben al meerdere malen een Rabobank-bijdrage mogen ontvangen. Voor ons is die steun belangrijk: we zijn voor onze jaarlijkse exploitatie deels afhankelijk van sponsorgelden. Op zich is daar niets mis mee. Het houdt ons scherp op hoe we gemeenschapsgeld bestedenā€.


Op de foto neemt penningmeester Corrie van Dijk van het AmandiHuis de cheque in ontvangst uit
handen van Rabo-directeur Wim Nobel. Links van haar voorzitter Wim Sleeuw en coƶrdinator Lonneke de Vries.


Cheque van Stam Montagebouw

Het AmandiHuis werd de afgelopen maand aangenaam verrast door een cheque van ā‚¬1250,- van Stam Montagebouw B.V., gevestigd in Nieuw-Vennep. De leiding van het bedrijf heeft besloten dit jaar af te zien van het schenken van kerstpakketten aan relaties en het daarmee vrijgekomen budget te schenken aan een goed doel.

Stam Montagebouw is een afbouwbedrijf dat gespecialiseerd is in de complete droge afbouw van een project. Het gaat daarbij vooral om het afwerken van wanden en plafonds.


Op de foto overhandigt Marco Stam de cheque aan Jolanda Bogaards, secretaris van het AmandiHuis.
Links zijn collega Paul van der Voort.


Rob Hensen verlaat bestuur

Rob Hensen heeft per 1 november jl. het bestuur van het AmandiHuis verlaten. Als bestuurslid heeft Rob een lange staat van dienst bij Amandi, hij heeft dan ook een groot aandeel geleverd in de totstandkoming van het AmandiHuis.
Vanaf maart 2014 was Rob, oud-directeur van een woningbouwvereniging, onder meer betrokken bij de keuze van de locatie, de gesprekken met de gemeente, de aankoop van de grond, het zoeken naar een architect en het kiezen van een aannemer. Daarnaast was hij ook actief bij de commissie fondsenwerving en communicatie.
Voorzitter Wim Sleeuw zei bij het afscheid van Rob dat het een lang en intensief proces is geweest met bergen en dalen. ā€œUiteindelijk heb je volgehouden en kun je trots zijn op wat je samen met ons hebt bereikt met het AmandiHuisā€.Ā 


Pakket van 650 mondkapjes

Het AmandiHuis heeft onlangs een pakket van 650 mondkapjes mogen ontvangen voor haar vrijwilligers. Ook alle andere ruim tweehonderd organisaties die zijn aangesloten bij Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Nederland kregen een dergelijk pakket.
Deze donatie werd mogelijk gemaakt door ACT Commodities Group (internationaal handelshuis in emissierechten en sustainability producten). De Fox Group maakte deze donatie mede mogelijk door de distributie voor zijn rekening te nemen. De initiatiefnemer van deze actie heeft een positieve ervaring met een hospice gehad en draagt de vrijwilligers sindsdien een warm hart toe.
Deze gift draagt eraan bij dat de ongeveer 12.000 vrijwilligers ook in deze coronacrisis mensen in de laatste levensfase kunnen bijstaan. VPTZ Nederland Ć©n de leden zijn dan ook erg dankbaar voor dit fantastische kerstpakket in deze bijzondere tijd.


Vertrouwenspersoon

Per 1 december heeft het AmandiHuis een vertrouwenspersoon voor alle medewerkers en vrijwilligers mogen verwelkomen. Haar naam is Ingrid Claus. Zij biedt een luisterend oor en geeft adviezen, als er zich ongewenste zaken voordoen waar medewerkers en vrijwilligers zelf niet uit komen.


Slaapwacht

Het bestuur van het AmandiHuis is op zoek naar (oud-)verpleegkundigen die af en toe slaapwacht willen zijn. Het gaat om nachten waarbij er geen terminale gasten zijn, maar alleen tijdelijke gasten die, bijvoorbeeld na een ziekenhuisverblijf, enige ondersteuning nodig hebben. Meer informatie is verkrijgbaar bij het AmandiHuis, tel. 071 5328559.


Tot slot

Meer informatie is te vinden op www.amandihuis.nl

Amandi stelt het op prijs als u de nieuwsbrief doorstuurt naar familie, vrienden en kennissen.

Geplaatst in Nieuwsbrieven.