Nieuwsbrief 5, december 2019

Terugblik

Het is weer tijd om terug te blikken in deze laatste nieuwsbrief van het jaar. Het was opnieuw een bewogen jaar. Met de hulp van velen is het ons gelukt, het Amandihuis komt er. Het besluit om te gaan bouwen is op 12 februari genomen. Daarna volgden onder meer bezoeken aan de gemeente en aan de notaris om een en ander wettelijk te regelen. Ondertussen gingen acties om geld in te zamelen gewoon door. Zo werden er Nerine Amandibollen verkocht en werd er een grote loterij opgezet. Op 10 oktober was de officiële start van de bouw, gevolgd door een gezellig samenzijn. Inmiddels zijn we in een andere fase beland.

Terwijl de aannemer druk bezig is met de vloer, is de commissie styling bezig geweest met het bepalen van de sfeer in het huis. Wat worden de kleuren in de gastenkamers, de huiskamer, hoe wordt de keuken ingericht? Binnenkort gaan we een begin maken met het bestellen van de inventaris. Met alle zorg- en kookvrijwilligers zijn de afgelopen maanden kennismakingsgesprekken gehouden. Hierna was er gezamenlijk een inspirerende introductieavond ter voorbereiding van de opleiding. Deze gaat begin volgend jaar van start. Kortom, iedereen is nu bezig ervoor te zorgen dat het Amandihuis in de zomer van 2020 de deuren zal openen. Een moment waar we enorm naar uitzien!

Namens het bestuur wens ik u nu al een voorspoedig 2020 toe.
Wim Sleeuw, voorzitter

 

Bouw Amandihuis op schema

De bouw van het Amandihuis in Nieuwe Wetering verloopt volgens plan. Na een zorgvuldige en voorspoedige sloop van de bestaande bebouwing en het begaanbaar maken van de kelderruimte, was het begin november zover dat de nieuwe vloerelementen konden worden gelegd. Gezien de weersomstandigheden nog een hele klus, maar het is gelukt, de vloerelementen liggen. De afgelopen weken is de aannemer druk geweest met het verder afwerken van de vloer. De verwachting is dat deze aan het eind van het jaar zover klaar zal zijn, dat in het nieuwe jaar de staalconstructie kan worden geplaatst. Daarna zal het voor het oog ineens

hard gaan. Waar in de afgelopen weken nog veel tijd aan het vastleggen van de juiste maten van het gebouw moest worden besteed, is nu de verwachting dat rond eind januari ook de gevelelementen kunnen worden geplaatst. En dit alles ondanks het al eerder genoemde slechte weer nog binnen de taakstelling zoals die voor de bouwers in het veld is gesteld.
Op de foto de gelegde vloerelementen van het Amandihuis.

 

Loterij levert ruim 52.000 euro op

De Loterij Amandihuis is een groot succes geworden. Voorzitter Wim Sleeuw nam zondag 17 november in de Alkeburcht in Roelofarendsveen een cheque ter waarde van  € 52.519,55 in ontvangst. Hij toonde zich zeer ingenomen met het bedrag. Tientallen vrijwilligers gingen de afgelopen maanden bij familie, kennissen en dorpsgenoten langs om de loten aan de man of vrouw te brengen. In totaal werden er 5.500 loten van tien euro verkocht. De meeste prijzen,

die varieerden van tv’s en fietsen tot taarten en grillworsten, werden belangeloos ter beschikking gesteld door ondernemers uit Kaag en Braassem. Amandi bedankt de vier initiatiefnemers Ed van Berkel, Kees uit den Boogaard, Rob van der Geest en René Koek, de tientallen verkopers, de ondernemers voor het sponsoren en natuurlijk de vele kopers van de loten.
Op de foto voorzitter Wim Sleeuw met de vier initiatiefnemers.

 

Grote bijdrage Rabo Clubsupport

Dankzij vele stemmen van de leden van de Rabobank ontving Amandi op 16 oktober 2019 een bijdrage van maar liefst € 5.434,65 van Rabo Clubsupport. Het bedrag wordt gebruikt voor de aanschaf van een digitaal rooster om de inzet van de vele vrijwilligers van Amandi adequaat te kunnen plannen. Op het rooster kunnen de vrijwilligers zich inloggen met een eigen account via PC, tablet of smartphone en zich zo aanmelden voor één of meer diensten. Zo wordt het rooster vanzelf ingevuld. Dank aan alle mensen die op ons project hebben gestemd. 
Op de foto nemen Corrie van Dijk (penningmeester) en Rob Hensen (bestuurslid) de cheque in ontvangst.

Giften particulieren

Er zijn de afgelopen maanden weer vele giften op bankrekening NL20 RABO 0128 1517 30 van Stichting Hospice Amandi gestort. De aanleiding voor de giften is zeer divers, van een zeer droevige tot een feestelijke gebeurtenis waarbij geld werd ingezameld:

750 euro,   van A.G.Olyerhoek en J.H.A.Olyerhoek-Kleijn, bij 50-jarig huwelijk
500 euro,   van P.H. Koot, bij uitvaart M.C. Koot-de Koning
donatie,   van M.A.C. Spruit, bij 70e verjaardag
912,35 euro,   van fam. Hoogenboom, bij uitvaart Gerard Hoogenboom
600 euro,   van H.P. Bax, bij 80e verjaardag
1400 euro,   van C.J.J. Dobbe, bij muziek jubileumfeest Cees Dobbe
1000 euro,   van C. Veefkind en M.A .Veefkind-van Rooden, bij 50-jarig huwelijk
750 euro,   van Hein en Ria Klein, bij 50-jarig huwelijk
571 euro,   van van fam. Turk, bij uitvaart mw.Turk-Nederstigt
470 euro,   van H .van der Lucht, bij zijn verjaardag
170 euro,   bij kerstmarkt Winkelhart Roelofarendsveen

Daarnaast kwamen er ook giften binnen van particulieren van wie niet meer bekend is dan hun naam en het geschonken bedrag. Door het ontbreken van meer informatie kunnen we geen toestemming vragen om deze giften in de nieuwsbrief te vermelden. Dat is sinds vorig jaar wettelijk verplicht.
Amandi bedankt alle schenkers.

Fooienpot

De opbrengst van de fooienpot van Tennisvereniging Alkemade uit Roelofarendsveen ging dit jaar naar Amandi. Het leverde een extra volle pot op. Eind oktober nam Amandi-voorzitter Wim Sleeuw een cheque ter waarde van  € 592,50 in ontvangst.
Ruim een maand eerder was er nog een goed gevulde fooienpot voor Amandi. Sandra van der Put en Sjors Hoogenboom hadden op kermis-zaterdag voor hun huis halverwege het Noordeinde een pot geplaatst, waar kermisvierders een vrijwillige bijdrage in konden doen. Aan het eind van de dag zat er 442 euro in.
Alle gevers hartelijk bedankt.

 

Nieuwe donateurs

De start van de bouw van het Amandihuis heeft nieuwe donateurs opgeleverd. Het totaal aantal donateurs bedraagt inmiddels 427 van wie de meesten jaarlijks 36,50 euro (10 cent per dag) bijdragen, terwijl het bij de rest om andere bedragen gaat (groter en kleiner) en andere termijnen.
Het streven is om uiteindelijk op minimaal 600 donateurs uit te komen. Dit is belangrijk om de exploitatie van het Amandihuis rond te krijgen. Het gaat hierbij om een aanvulling op de vergoedingen van de ziektekostenverzekeraar en de overheid (pas vanaf twee jaar na de opening; eerst moet de bestaansgrond worden aangetoond). Met de bijdragen van de donateurs kan de dagvergoeding voor toekomstige gebruikers van het Amandihuis op een acceptabel niveau worden gehouden.

Flip-over

Naast geldbedragen ontvangt Amandi ook af en toe een schenking in natura. Dit keer gaat het om een flip-over, ontvangen van de firma Hijdra Leimuiden, een bedrijf dat gespecialiseerd is in projectinrichting. De flip-over is bedoeld voor de trainingen van de vrijwilligers begin volgend jaar.


Tot slot

Amandi stelt het op prijs als u de nieuwsbrief doorstuurt naar familie, vrienden en kennissen.

Geplaatst in Nieuwsbrieven.