Nieuwsbrief 4, december 2021

Van onschatbare waarde

Hier is alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Het eerste volle jaar van ons bestaan.

Ik durf het haast niet te zeggen, maar er lijkt enige routine in ons allemaal geslopen. Natuurlijk, in de zorg blijft het hollen en stilstaan en inspelen op verrassingen, maar er komt lijn in ons werk. Er waren veel opnames dit jaar. De bezetting ligt boven de 80%. Heel wat opnames hadden een spoedkarakter, maar waren binnen een dag geregeld, ook op vrijdagmiddag. We weten dan juist rust te creëren, als voor de gasten de nood het hoogst is. De fijne samenwerking met de wijkverpleegkundigen van Buurtzorg draagt hier ook in hoge mate aan bij.

Het wordt helaas bijna gewoon te vermelden, maar Corona gooide ook dit jaar weer flink wat roet in ons eten: de herdenkingsbijeenkomst kon niet doorgaan, diverse regels in huis moesten weer aangescherpt worden, de huiskamer werd noodgedwongen weer minder huiselijk omdat bezoek er niet langer welkom was.

De bekostiging van de tijdelijke zorg, het openen van onze deuren en harten, ook voor hen, die weliswaar niet gaan overlijden, maar plots niet thuis kunnen verblijven, kent nog geen structurele oplossing. In een tijd met een groot tekort aan professionele krachten in de zorg, bieden onze vrijwilligers juist voor hen ook soelaas. Dit is van onschatbare waarde! Het wordt tijd, dat de regelgeving in ons land hierop aangepast wordt. U begrijpt, we zijn er nog niet, maar we blijven hiervoor ijveren.

Het bestuur wil coördinatoren, de vrijwillige bereikbaarheidscoördinatoren en alle vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun inzet, en last but nog least natuurlijk, onze donateurs. Vanaf deze plek wens ik u allen natuurlijk fijne dagen en een gezond en gelukkig 2022 toe.

Wim Sleeuw, voorzitter

Kerstsfeer in huis

Het AmandiHuis is in de afgelopen periode flink geholpen om in de kerstsfeer te geraken. Zo ontvingen we van de Rotaryclub Roelofarendsveen een prachtige kerstboom voor in de tuin. Van de vriendengroep van A4kerstboom kregen we twee fraaie kerstbomen, ook die hebben inmiddels een passende plek gevonden, evenals de mooie kerststukken van Faas Styling uit Oud Ade voor op de tuintafels. Tenslotte maken de vrijwilligers deze weken weer bijzondere boeketten en kerstversieringen voor in huis. Wat fijn voor iedereen om in een sfeervol huis te kunnen zijn tijdens de feestdagen.

 

Bestuurswisseling: nieuwe secretaris

Per 1 november heeft Jolanda Bogaards afscheid genomen als secretaris van het bestuur van het AmandiHuis. Jolanda was sinds april 2017 secretaris en het besluit om te stoppen was voor haar niet makkelijk. Na de geboorte van haar 5e kleinkind, van 1 naar 2 vaste oppasdagen en daarnaast 3 dagen intensief werk bij het Integraal Kankercentrum Nederland bleef er echter te weinig tijd over om voldoende aandacht te kunnen geven aan het AmandiHuis. Wij danken Jolanda voor haar tomeloze inzet en de enorm kwalitatieve en georganiseerde administratie die zij overdraagt aan haar opvolger. Een administratie die een schat aan verslaglegging van allerlei activiteiten, regelingen, personele zaken, archivering en vele andere zaken bevat. Graag hadden wij haar op een passende feestelijke manier willen bedanken voor alles wat zij voor Amandi heeft gedaan, maar dat is helaas door alle coronamaatregelen nu niet mogelijk.

Aad Otto zal de functie van Jolanda opvolgen. Aad woont sinds februari 2021 in Roelofarendsveen en geniet sinds september 2020 van zijn prepensioen. Aad is een ervaren bestuurder en is betrokken geweest bij diverse maatschappelijke organisaties. In zijn vorige woonplaats is hij wethouder geweest en heeft 17 jaar deelgenomen in de gemeenteraad. Het bestuur is blij dat hij met ons deze voor hem nieuwe uitdaging aan wil gaan. 

AmandiDag

AmandiDag 2021 was bijzonder. Afgelopen 10 oktober vierden we de eerste AmandiDag samen met alle ruim 80 vrijwilligers, en dit maal zonder corona-maatregelen. Het was voor ons nieuw en ò zo fijn dat we dit nu zo samen konden doen. Een aantal vrijwilligers maakten een herfstbloemstuk en anderen gingen gezellig samen lunchen.

Agenda 2022

Voor het komend jaar staan de volgende activiteiten onder voorbehoud op de rol. Deze kunnen slechts doorgaan als de corona-maatregelen het toelaten.

3 maart      Informatieavond voor mensen die interesse hebben in vrijwilligerswerk in het AmandiHuis dan wel bij Amandi Thuis
17 maart    Herdenkingsbijeenkomst voor naasten van de overleden gasten in het AmandiHuis

 

Giften

Er zijn de afgelopen maanden weer diverse giften op bankrekening NL20 RABO 0128 1517 30 van Stichting Hospice Amandi gestort. De aanleiding voor de giften is zeer divers, van een zeer droevige tot een feestelijke gebeurtenis waarbij geld werd ingezameld. Soms is er voor de gift geen directe aanleiding. We ontvingen:

€ 555,65 ontvangen bij de uitvaart van Ria van der Horst-Huigsloot
€ 670,00 ontvangen bij het overlijden van Jan Hillebrand
€ 369,75 ontvangen bij de uitvaart van Gerard Hoogenboom
Een bedrag opgehaald bij de uitvaart van Koos Schoo
Een bedrag opgehaald bij de uitvaart van mw. Van der Zwaan-Van der Hoorn
Collecte kerkdienst 21 november 2021 van de Diaconie Protestantse Gemeente Oude Wetering
Gift 2021 van de Diaconie Protestantse Gemeente Kaag

Daarnaast hebben we giften ontvangen van families van gasten die in het AmandiHuis zijn overleden en van gasten die tijdelijke zorg hebben ontvangen:

Mevrouw K. Hoogendoorn, voor de goede zorg aan Wim Jiskoot
Familie Stouten, kerstdonatie als dank voor de zorg aan dhr. J. Stouten
Familie Koek, gift als dank voor de goede zorg van broer Frans
Familie Bloem, voor de zorg aan mw. Bloem-Gieliam
Familie Vork, voor de zorg aan mw. Vork-van Amsterdam

Daarnaast kwamen er ook giften binnen van familieleden van gasten van het AmandiHuis en van particulieren van wie niet meer bekend is dan hun naam en het geschonken bedrag. Door het ontbreken van meer informatie kunnen we geen toestemming vragen om deze giften in de nieuwsbrief te vermelden. Dat is tegenwoordig wettelijk verplicht. Overigens zijn er ook schenkers die geen vermelding in de nieuwsbrief willen. Amandi bedankt alle schenkers.

 

Bijzondere giften

  • € 2.226,98 van de Rabo ClubSupport
  • € 2.050,00 bij het afscheid van burgemeester M. Van der Velde-Menting, zie foto hierboven 
  • € 2.935,00 bij het afscheid van huisarts Wim Sleeuw
  • Twee schilderijen van Ton Hendriks, zie foto hierboven
  • PPBoxen van de Stichting Roparun; Praktische Palliatieve Boxen (PPBoxen) bieden praktische hulp bij palliatieve terminale zorg

 

Tot slot

Meer informatie is te vinden op www.amandihuis.nl

Amandi stelt het op prijs als u de nieuwsbrief doorstuurt naar familie, vrienden en kennissen.

Geplaatst in Nieuwsbrieven.