Nieuwsbrief 4, augustus 2020

AMANDIHUIS GEOPEND

Met het symbolisch oversteken van de brug en vervolgens doorknippen van een lint en het overhandigen van de sleutels aan de coördinatoren Lonneke de Vries en Annette Kemerink is het AmandiHuis in Nieuwe Wetering donderdag 27 augustus geopend. Begin september worden de eerste gasten verwacht.

De openingshandelingen werden verricht door burgemeester M. van der Velde-Menting van Kaag en Braassem en oud-huisarts W. Beekhuis. De laatste is de eerste donateur van het AmandiHuis. Bij zijn afscheid als huisarts in Rijpwetering zag hij af van een cadeau en schonk het ingezamelde geldbedrag aan Amandi. Een gebaar dat daarna veel navolging zou krijgen.

Voorzitter Wim Sleeuw van de Stichting Hospice Amandi ging in zijn toespraak terug in de tijd en de onzekerheden die moesten worden overwonnen. Dit gebeurde met de hulp van velen. Hij bedankte de inwoners van Kaag en Braassem en ook de stichtingen, fondsen en bedrijven die een bijdrage hebben geleverd. “Ik heb altijd veel betrokkenheid ervaren. Als er iets moest gebeuren, bood er altijd wel iemand zijn of haar hulp aan. Het was vaak hartverwarmend”.
Daarnaast bedankte Wim Sleeuw ook de vrijwilligers in de verscheidene werkgroepen. “Zij hebben met hun vaak jarenlange inzet een onmisbare bijdrage geleverd aan het verwezenlijken van het AmandiHuis”.

In de weken voorafgaand aan de opening van het AmandiHuis zouden er open dagen voor de inwoners worden gehouden. Het coronavirus gooide echter roet in het eten. Wim Sleeuw: “Vooral door die enorme betrokkenheid vind ik het erg jammer dat die dagen moesten worden geschrapt, maar het was gewoon niet verantwoord dat door te laten gaan. Om het enigszins goed te maken komt er een virtuele tour door het huis die op de vernieuwde website van het AmandiHuis te zien zal zijn”.

De opening van het AmandiHuis werd gesponsord door Loonbedrijf Roodenburg, Agrofleur Select/Kitty de Jong en Wim Loos c.s.

Meubels binnengedragen

In de periode voor de opening van het AmandiHuis was er een drukte van belang in en rond het AmandiHuis. Zo werd begin juli het gebouw opgeleverd waarbij voorzitter Wim Sleeuw aannemer Meerburg en installateur Vink bedankte voor de prettige samenwerking. Ook bedankte hij Klaas Jongens voor het, namens Amandi, toezichthouden bij de bouw. In de weken erna werd het gebouw door vrijwilligers schoongemaakt.
Na het schoonmaken kon de inrichting beginnen. Op woensdag 15 juli werden onder meer stoelen, tafels en kasten het AmandiHuis binnengedragen, nadat kort ervoor de keuken was geplaatst. Er waren acht meubelmakers uit Kaag en Braasem bij betrokken. “Ze zeiden allemaal ja op mijn vraag of ze iets voor Amandi wilden maken”, aldus Jolanda Zoet van de werkgroep styling. Hein Jan Mooren stelde hout beschikbaar voor onder meer de tafels. Die woensdag waren de meubelmakers er allemaal (een enkeling vertegenwoordigd door een collega): Coen Castelijn, Corno Hooymans, Ernst Oomen, Roy van der Meer, Leon Zoet, Frits Schakenbos, Paul Beuk en Leo van der Meer. Na afloop van de werkzaamheden was er koffie met gebak.

Rondleiding tuin

Vrijdag 17 juli werd de tuin opgeleverd door hoveniersbedrijf Uit den Boogaard. Bij de aanleg van de tuin is onder meer gedacht aan de vogels en bijen, aan het hele jaar bloemen en aan geurende rozen bij de pergola, aldus hovenier Carl van der Meer. Honderden vaste planten zijn er in de tuin verwerkt. In het najaar volgt er nog aanplant van struiken. Tot ieders verrassing bleek er in de tuin al een Nerine Amandi te bloeien. Tijdens de rondleiding deed de robotgrasmaaier onverstoorbaar zijn werk, met dank aan Tom Hillebrand. De aanleg van de tuin is bekostigd door de Stichting Nico Straathof.
Al eerder die week werden er in de tuin door twaalf jongeren van zorgkwekerij de Florahoeve in Roelofarendsveen zelfgemaakte vogelhuisjes opgehangen.

Vrijwilligers actief

Ook de vrijwilligers van Amandi zaten niet stil. Tuinvrijwilligers legden aan de achterkant van het gebouw tegels en schilderden de fietsenstalling en de ICT-vrijwilligers troffen voorzieningen voor de computers en installeerden de televisies.
Ondertussen ging de opleiding van de zorg- en kookvrijwilligers, rekening houdend met de anderhalve meter afstand, gewoon door.Thema’s voor de zorg-vrijwilligers waren rouw en verlies en wat palliatieve terminale zorg is. Daarnaast gaf Buurtzorg training en tiltechnieken aan vrijwilligers. Anneke van der Meer zorgde voor de mondkapjes. Tenslotte werd er proefgedraaid met de vrijwilligers, waarbij ze leerden hoe de apparaten werken en waar ze alles kunnen vinden.
Kortom, het AmandiHuis is klaar om gasten te ontvangen.

Giften van particulieren

Er zijn de afgelopen weken weer diverse giften op bankrekening   NL20 RABO 0128 1517 30 van Stichting Hospice Amandi gestort. De aanleiding voor de giften is zeer divers, van een zeer droevige tot een feestelijke gebeurtenis waarbij geld werd ingezameld. We ontvingen:

€ 818,90 van fam. Hoogenboom, bij uitvaart Arie Hoogenboom.
€ 500,00 omdat dit jaar van vakantie wordt afgezien.
€ 1.000,00 extra gift vanwege 50-jarig huwelijk.
Een bijdrage aan de scholingskosten van fam. v.d. Lip
Een bijzonder royaal bedrag van Wim Zoetemelk na diens overlijden. Amandi is hem daarvoor, postuum, zeer erkentelijk.

Daarnaast kwamen er ook giften binnen van particulieren van wie niet meer bekend is dan hun naam en het geschonken bedrag. Door het ontbreken van meer informatie kunnen we geen toestemming vragen om deze giften in de nieuwsbrief te vermelden. Dat is sinds vorig jaar wettelijk verplicht.
Amandi bedankt alle schenkers.

Waakmand

Het AmandiHuis heeft onlangs in verband met de opening van het Monuta Helpt Fonds een waakmand ontvangen. De mand is gevuld met allerlei attributen die nabestaanden kunnen gebruiken voor henzelf of de stervende tijdens het waken. Zo zit er in de mand bijvoorbeeld een box om muziek af te spelen, geurkaarsen, een warme deken, kleurplaten voor de bezoekende kinderen of kleinkinderen en een notitieboekje. Op de foto overhandigt Herma Pijfers (tweede van links) van Monuta de waakmand aan vrijwilligers van Amandi.

Tot slot

Meer informatie is te vinden op www.amandihuis.nl
Amandi stelt het op prijs als u de nieuwsbrief doorstuurt aan familie, vrienden en kennissen.

Geplaatst in Nieuwsbrieven.