Nieuwsbrief 3, juni 2020

Stille opening AmandiHuis

Het spreekwoord ‘de laatste loodjes wegen het zwaarst’ geldt ook voor het AmandiHuis waar deze weken de laatste hand wordt gelegd aan de afwerking van het gebouw en het inregelen van de techniek.
Spannend wordt het of, ondanks alle voorbereidingen, het gebouw op tijd op het water en de elektra wordt aangesloten. Maar naar het zich laat aanzien gaat het de aannemer, met de inzet van alle betrokkenen, lukken om het gebouw in de eerste dagen van juli op te leveren.

Na de oplevering wordt het gebouw schoongemaakt, ingericht en wordt er proefgedraaid. Daarna zou eind augustus een feestelijke opening met open dagen volgen, maar dat wordt vanwege de corona-maatregelen teruggebracht tot een stille opening met een beperkt aantal genodigden. De opening wordt op film vastgelegd en er komt een virtuele tour door het huis. Beide zullen straks te zien zijn op de vernieuwde website van het AmandiHuis. Als alles volgens plan verloopt dan kan begin september de eerste gast worden ontvangen.

Er wordt hard gewerkt aan de tuin

Terwijl aan het AmandiHuis de laatste hand wordt gelegd, wordt er door hoveniersbedrijf Uit den Boogaard rond het gebouw hard gewerkt aan het ‘in model brengen' van de tuin. Zo moest onder meer het probleem van het hoogteverschil tussen het dijklichaam en het gebouw worden opgelost, waarbij ook rekening moest worden gehouden met het hoogteverschil met de tuin van de buren. Verder wordt er bestraat en waar mogelijk beplant. De rest van de beplanting volgt in de herfst.

Het is het waard om nog een keer te vermelden dat de kosten van de aanleg van de tuin worden vergoed door de Stichting Nico Straathof.

Samenwerking met Buurtzorg

De teams van Buurtzorg Kaag en Braassem gaan de persoonlijke verzorging en verpleging van de gasten in het AmandiHuis op zich nemen. De teams werken al nauw samen met de huisartsen in de gemeente, met name waar het de palliatieve zorg bij de mensen thuis betreft. Voor de gasten van het AmandiHuis zal dat niet anders zijn.
Natasja Dubbelman van team drie van de Buurtzorg Kaag en Braassem is erg enthousiast over de komende

samenwerking met het AmandiHuis. “Het is voor ons bekend terrein, we zijn actief in heel Kaag en Braasem en ook nog in Buitenkaag en Weteringbrug”. Buurtzorg Kaag en Braassem is elf jaar geleden opgericht. Inmiddels zijn er vier teams, die ieder met een ‘eigen’ huisarts werken. Het kenmerkende van Buurtzorg is dat het kleinschalig is en dat de teams zelfsturend zijn. Natasja: “De grootte van een team loopt uiteen van zeven tot twaalf medewerkers. We proberen te voorkomen dat onze cliënten steeds nieuwe gezichten zien. Hoe vaak we in het AmandiHuis zullen zijn hangt af van de zorgvraag. De vrijwilligers zijn er de hele dag; voor de nacht wordt verpleging van buiten ingeschakeld. Wij zijn 24 uur per dag oproepbaar”.
De samenwerking met vrijwilligers van Amandi is voor Natasja niet nieuw. “We komen nu al bij mensen thuis waar vaak vrijwilligers van Amandi Thuis zijn ingeschakeld om de mantelzorgers te ondersteunen. Die samenwerking verloopt altijd goed. Ik verwacht dat het met de vrijwilligers van het AmandiHuis niet anders zal zijn”.
Voorafgaande aan de opening van het AmandiHuis leren de vrijwilligers en de medewerkers van Buurtzorg elkaar al beter kennen. Natasja: “Wij gaan een ADL-training verzorgen, dat is een afkorting van algemene dagelijkse levensbehoeften, een wat ouderwetse omschrijving van wat er komt kijken bij de dagelijkse verzorging. Daarnaast krijgen we van tevoren een rondleiding door het gebouw. Ik kijk er naar uit”.

Vrijwilligers actief

Drie groepen zorg– en kookvrijwilligers hebben de tweede introductiedag gehad. Thema’s waren 'rouw en verlies', 'wat is palliatieve terminale zorg?' en 'werken vanuit de bedoeling’. Ondanks de anderhalve meter afstand wederom een geslaagde en leerzame dag onder leiding van Gabriëlle Konings.
De tuin- en klusvrijwilligers hadden het eerste werkoverleg en tekenden de vrijwilligerscontracten. Na oplevering van de tuin gaan zij al aan de slag, want de tuin moet er naar hun maatstaven tiptop bijliggen. Onkruid... daar kan een aantal van hen niet tegen.

 

Giften

Het AmandiHuis heeft van Nh1816 Verzekeringen een donatie ontvangen van € 5.000,- voor het geschikt maken van de bergingen onder het gebouw; hier kunnen de tuinmeubelen en de kussens in de winter droog en schoon worden opgeslagen.
Van zorglocatie Woudsoord in Woubrugge heeft het AmandiHuis een gift van € 577,- ontvangen. Het bedrag is de collecte-opbrengst van de weeksluitingen in Woudsoord.
Daarnaast waren er ook giften waarvan de vermelding in de nieuwsbrief niet op prijs werd gesteld.

Nieuwe coördinator

Per 1 juli is Annette Kemerink de collega-coördinator van Lonneke de Vries in het AmandiHuis.
Annette:  “Het is een boeiende functie met vele facetten. Ik ben opgeleid als verpleegkundige en woon in Leiden. Naast deze nieuwe functie ben ik ook al 10 jaar teamcoördinator van de VPTZ Leiden e.o. Het werken met vrijwilligers en de palliatieve terminale zorg is mij wel bekend”. Annette heeft veel zin om te beginnen in deze nieuwe functie en verwacht alle ervaringen uit voorgaande werksituaties daarbij goed te kunnen gebruiken.

 

Nieuwe ICT-vrijwilliger

Leo Bakker is de nieuwe ICT-vrijwilliger bij het AmandiHuis en Amandi Thuis, hij volgt Peter Smits op. Leo, die onlangs is gepensioneerd, heeft vrijwel zijn hele werkzame leven in de ICT doorgebracht. Zijn laatste baan was bij het UWV in Amsterdam. Bij Amandi wordt hij onder meer verantwoordelijk voor het bijhouden van de websites.
Het bestuur van het AmandiHuis is Peter erg dankbaar voor het vele werk dat hij de afgelopen jaren heeft verzet.

Gevraagd: coördinator bereikbaarheidsdienst

Om de bereikbaarheid van het AmandiHuis te garanderen zoeken we vrijwillig-coördinatoren die samen met de coördinatoren zorgen voor de (telefonische) bereikbaarheid van het AmandiHuis buiten kantoortijd en tijdens de weekenden. Naast de bereikbaarheidsdienst verrichten zij aanvullende werkzaamheden op een specifiek gebied ter ondersteuning van de coördinatoren of als zorgvrijwilliger.
Voor nadere details kunt u klikken op de desbetreffende functie.

Tot slot

Meer informatie is te vinden op www.amandihuis.nl
Amandi stelt het op prijs als u de nieuwsbrief doorstuurt naar familie, vrienden en kennissen.

Geplaatst in Nieuwsbrieven.