Nieuwsbrief 2, april 2020

Bouwen gaat stug door

Terwijl de wereld op z’n kop staat en we langzaam moeten wennen aan de anderhalvemeter-economie, verloopt de bouw van het AmandiHuis nog steeds volgens schema. Het gebouw wordt medio 2020 opgeleverd. Ook op de bouwplaats probeert men 1,5 meter uit elkaars buurt te blijven en wordt er alleen nog maar via communicatiemiddelen vergaderd, maar het bouwen gaat daarbij stug door. De luchtbehandelings- en elektrische installatie zijn in grote lijnen aangebracht, de wanden zijn klaar en het tegelwerk op wanden en vloeren is afgerond.
Kortom, de bouwers prijzen zich gelukkig met de gerealiseerde voortgang; ook het weer van de laatste weken werkt mee, zodat begonnen kan worden met het voorbewerken van de wanden voor de behanger en de schilder. Daarnaast kunnen de installateurs een begin maken met het opstellen van de techniek in de technische ruimten; tevens brengen zij de aansluitingen tot stand om het geheel over een paar maanden te laten functioneren.
En niet te vergeten… ook onze hovenier gaat een start maken met zijn metamorfose van het buitengebied.

 

Nieuwe brug

Vorige week is de voorbereiding van de plaatsing van de brug voor het AmandiHuis begonnen.

 

Vrijwilligers hebben de restanten van een hek gesloopt en verwijderd wat verwijderd moest worden.

Vacatures coördinatoren

Het AmandiHuis is op zoek naar één betaalde coördinator (18 uur per week) en vrijwillig coördinatoren.
De laatsten zijn er met name voor de bereikbaarheidsdiensten en ter vervanging van de coördinatoren.
De betaalde coördinator is samen met een collega-coördinator verantwoordelijk voor het coördineren en organiseren van de zorg voor de gasten en hun naasten, voor de aansturing van de vrijwilligers en de dagelijkse gang van zaken in het AmandiHuis.  Vereisten zijn onder meer:
- kennis van en ervaring met palliatief terminale zorg
- ervaring met leidinggeven aan vrijwilligers
- ervaring met coachen, begeleiden en trainen van vrijwilligers.
Voor nadere details kunt u klikken op de desbetreffende functie.

Gift 75-jarige Hugo van der Poelfonds

Amandi werd onlangs aangenaam verrast met een bedrag van 2.000 euro op de bankrekening, gestort door de Stichting Hugo van der Poelfonds. Het fonds bestond op 14 februari j.l. 75 jaar en vierde dit door giften aan goede doelen. Tien mensen die in februari ook 75 jaar werden mochten een goed doel aanwijzen, waarna het Hugo van der Poelfonds per persoon 500 euro overmaakte. De vier 75-jarigen die kozen voor Amandi zijn: Riny van Rijn, Roelofarendsveen; Jasper van der Meer, Rijpwetering; Teun van Triet, Oud Ade en Cor Steenwijk, Abbenes.

 

Op de foto de 75-jarigen (één ontbreekt er) met links voorzitter Marga van der Poel van het Hugo van der Poelfonds die de cheques heeft uitgereikt.
Amandi bedankt alle betrokkenen.

Giften van particulieren

Er zijn de afgelopen weken weer vele giften op bankrekening NL20 RABO 0128 1517 30 van Stichting Hospice Amandi gestort. De aanleiding voor de giften is zeer divers, van een zeer droevige tot een feestelijke gebeurtenis waarbij geld werd ingezameld:

€ 450,00   van fam. S.C. de Koning Spaan, bij uitvaart J. de Koning
€ 363,65   van J.C.M Straathof, gift bij nieuwbouw
€ 279,00   van fam. Zandvliet, bij uitvaart J. Zandvliet
€ 250,00   bij 80e verjaardag
€ 300,00   van fam. Colijn, bij uitvaart A.M. Colijn-Balder

Daarnaast kwamen er ook giften binnen van particulieren van wie niet meer bekend is dan hun naam en het geschonken bedrag. Door het ontbreken van meer informatie kunnen we geen toestemming vragen om deze giften in de nieuwsbrief te vermelden. Dat is sinds vorig jaar wettelijk verplicht.
Amandi bedankt alle schenkers.

Aantal donateurs naar 446

Nu de oplevering van het AmandiHuis in het zicht komt neemt het aantal donateurs gestaag toe. Het totaal aantal bedraagt inmiddels 446 van wie de meesten jaarlijks 36,50 euro (10 cent per dag) bijdragen, terwijl het bij de overigen om andere bedragen gaat (groter en kleiner) en andere termijnen.
Het streven is om uiteindelijk op minimaal 600 donateurs uit te komen. Dit is belangrijk om de exploitatie van het AmandiHuis rond te krijgen. Het gaat hierbij om een aanvulling op de landelijke subsidie voor de palliatieve terminale zorg (pas vanaf twee jaar na de opening; eerst moet de bestaansgrond worden aangetoond). Met de bijdragen van de donateurs kan de eigen bijdrage van toekomstige gebruikers van het AmandiHuis op een acceptabel niveau worden gehouden.
Bent u steeds al van plan donateur te worden, maar is het er nog niet van gekomen, dan is het nu het goede moment. Klik hier voor meer informatie.

Actie handdoeken groot succes

De actie van de Plus aan het Noordplein in Roelofarendsveen om zegeltjes te sparen voor het AmandiHuis om op die manier goedkoop aan heerlijke zachte handdoeken te komen voor de toekomstige gasten, is een groot succes geworden. De geplaatste box bij de Plus was meer dan goed gevuld, het AmandiHuis heeft voorlopig geen gebrek aan handdoeken.
Alle schenkers hartelijk bedankt.

De actie bij Plus loopt overigens door tot 2 mei, tot die tijd kan nog voor eigen gebruik worden gespaard.

Jaarverslag

Het jaar 2019 is in meerdere opzichten een bijzonder jaar geworden voor de Stichting Hospice Amandi. Allereerst natuurlijk vanwege de start van de bouw van het AmandiHuis, zo schrijft voorzitter Wim Sleeuw in het voorwoord van het onlangs verschenen jaarverslag van de Stichting Hospice Amandi.
In het jaarverslag wordt teruggeblikt op de gebeurtenissen die vorig jaar vooraf gingen aan de start van de bouw. “Inmiddels verloopt de bouw voorspoedig en kunnen we inderdaad in 2020 onze eerste gasten verwachten”, aldus voorzitter Sleeuw. Klik hier om meer te lezen.

 

Tot slot

Meer informatie is te vinden op www.amandihuis.nl
Amandi stelt het op prijs als u de nieuwsbrief doorstuurt naar familie, vrienden en kennissen.

Geplaatst in Nieuwsbrieven.