Nieuwsbrief 1, mei 2022

Een open AmandiHuis

Het nieuwe jaar is al een eind onderweg. De Corona epidemie is in ons land duidelijk op zijn retour. In het huis hebben we recent alle maatregelen kunnen versoepelen en is bezoek, zoals oorspronkelijk bedoeld, nu welkom in de huiskamer. Er is enkel nog de mondkapjesplicht bij (zorg)contact binnen de anderhalve meter. De bezetting van het huis is nog net zo hoog als in het eerste volle jaar 2021. Het bestuur wil het komende jaar o.a. besteden aan het samensmelten van de beide stichtingen AmandiHuis en Amandi Thuis. Nu het AmandiHuis goed draait is het een goed moment om de werkzaamheden van beide stichtingen nog beter op elkaar af te stemmen en zo te zorgen voor een samenhangend aanbod van vrijwillige palliatieve terminale zorg in onze gemeente.

Bezoek burgemeester, mevrouw Heijstee-Bolt

In februari werden we vereerd met een bezoek van de nieuwe burgemeester. Zij werd rondgeleid in het huis en bijgepraat over de ontwikkelingen door vrijwilligers, coördinatoren en bestuursleden van Amandi Thuis en het AmandiHuis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herdenkingsbijeenkomst voor naasten

Op 17 maart konden we alsnog de eerste herdenkingsbijeenkomst houden voor de naasten van gasten die in het Huis overleden zijn. Het was voor de aanwezigen een zeer betekenisvolle avond in De Ontmoeting in Leimuiden. De avond werd muzikaal verzorgd door zanggroep Inspiratie.

Nieuwe vrijwilligers

In april is een nieuwe groep vrijwilligers de opleiding gestart. We zijn blij hen binnenkort in het huis aan de slag te zien.

Moestuin

De lente is in aantocht en de tuin komt weer tot leven, dankzij de niet aflatende inzet van onze tuinvrijwilligers. In de winter is de moestuin ontwikkeld. De kookvrijwilligers kunnen er binnenkort de ‘vruchten’ van plukken.

College wil tijdelijke zorg financieren

Het college van B&W heeft een voorstel aan de gemeenteraad gedaan om de komende 2 jaar jaarlijks € 50.000,- bij te dragen aan onze exploitatie. Dit, omdat onze zorg voor de tijdelijke gasten nog steeds niet door de zorgverzekeringswet wordt vergoed. Het bestuur is aangenaam verrast en wacht het oordeel van de raad af.

Donatie en lintje Wim Sleeuw

Op 1 januari 2022 is Wim Sleeuw, na 30 jaar, gestopt als huisarts in Kaag en Braassem. Voor zijn afscheid heeft hij zijn patiënten gevraagd een donatie te doen aan het AmandiHuis. Hier is ruim gehoor aan gegeven. In totaal is er bijna € 6.500 gedoneerd. Op 26 april jl. werd Wim verrast door de uitreiking van een lintje door de burgemeester voor zijn bijdrage aan de realisatie van het AmandiHuis. Iedereen vond het verdiend. Wim zelf is blij dat hij al die jaren onderdeel was van, in zijn woorden “een geweldig team van vrijwilligers’.

Giften

Er zijn de afgelopen maanden weer diverse giften op bankrekening NL20 RABO 0128 1517 30 van Stichting Hospice Amandi gestort. De aanleiding voor de giften is zeer divers, van een zeer droevige tot een feestelijke gebeurtenis waarbij geld werd ingezameld. Soms is er voor de gift geen directe aanleiding. We ontvingen:
De opbrengst van de collecte op kerstavond van de Protestantste kerk van Rijnsaterwoude
€ 200,- bij uit hobby verkregen winst
Een gift van de familie Hoogenboom voorheen Spoorstraat
€ 555,50 van Co en Liza ter gelegenheid van hun 50-jarig huwelijk
€ 611,- ontvangen bij het overlijden van Bas van Berkel
€ 500,- ontvangen van Johan van de Put ter gelegenheid van zijn 80e verjaardag
€ 350,- bijdrage van het Oranjefonds voor de moestuin

Daarnaast hebben we giften ontvangen van gasten die in het AmandiHuis verbleven en van hun familie. Ook zijn er giften ontvangen van particulieren van wie niet meer bekend is dan hun naam en het geschonken bedrag.

Amandi bedankt alle schenkers.

Geplaatst in Nieuwsbrieven.