Nieuwsbrief 1, februari 2020

Contouren Amandihuis
Mede dankzij het milde winterweer en de inzet van de mensen op de bouwplaats, is in de afgelopen weken inderdaad gelukt waar we in de vorige nieuwsbrief op hoopten. De contouren van wat het Amandihuis gaat worden zijn zichtbaar en de bouwers merken dat het ook voor die mensen die wat verder van de bouw afstaan, meer gaat leven nu ze wat kunnen zien.

Dit houdt nog lang niet in dat we er al zijn, integendeel, de komende weken zijn belangrijk om wat we noemen ‘wind- en waterdicht’ te worden. Daarvoor moeten de kozijnen zijn geplaatst, maar ook de dakbedekking zijn aangebracht en minder zichtbare werkzaamheden zijn afgerond.

Zo wordt er in de kelderruimte van het gebouw hard gewerkt om als we boven dicht zijn het regenwater via de riolering af te kunnen voeren. Het is dus nog even duimen dat er in de komende weken niet teveel slecht weer is, maar met de afgelopen weken in gedachten hebben we daar ook nu weer alle vertrouwen in. We gaan er dan ook vanuit dat het ook deze keer weer allemaal lukt en dat bij de volgende nieuwsbrief kan worden gemeld dat we aan de ruwe afbouw zijn begonnen.

 

Giften particulieren

Er zijn de afgelopen weken weer vele giften op bankrekening NL20 RABO 0128 1517 30 van Stichting Hospice Amandi gestort. De aanleiding voor de giften is zeer divers, van een zeer droevige tot een feestelijke gebeurtenis waarbij geld werd ingezameld:

€ 233,50   van protestants kerkkoor 2-gether, gift bij opheffing koor
€ 1000,-   van J.C.M Straathof, gift bij nieuwbouw
€ 100,-   van breigroep De Vlijtige Vingers, gift
€ 425,80   van fam. Bouwmeester, bij uitvaart C.J.C. Bouwmeester
€ 518,80   van fam. Van der Tang, bij uitvaart mevr. P.C. van der Tang
€ 973,75   van fam. Vermij, bij uitvaart de heer Vermij

Daarnaast kwamen er ook giften binnen van particulieren van wie niet meer bekend is dan hun naam en het geschonken bedrag. Door het ontbreken van meer informatie kunnen we geen toestemming vragen om deze giften in de nieuwsbrief te vermelden. Dat is sinds vorig jaar wettelijk verplicht.
Amandi bedankt alle schenkers.

Introductietrainingen

Op vrijdag 7 februari zijn de introductietrainingen voor de ongeveer zeventig zorg- en kookvrijwilligers van het Amandihuis begonnen. De trainingen behandelen onderwerpen als communicatie, normen en waarden, rouwfases en werken met professionals en worden gehouden in dorpshuis De Kern in Weteringbrug.
Het gaat om een tweedaagse training met een programma in de ochtend en middag. Er wordt gewerkt in meerdere groepen. Om het overzicht te houden telt de groep maximaal zestien deelnemers.

 

Tot slot

Meer informatie is te vinden op www.amandihuis.nl
Amandi stelt het op prijs als u de nieuwsbrief doorstuurt naar familie, vrienden en kennissen.

Geplaatst in Nieuwsbrieven.