Nieuwsbrief 1, april 2023

Introductie

Met gepaste trots zenden wij u deze nieuwsbrief met persoonlijke verhalen van vrijwilligers die zich inzetten voor onze gasten en cliënten. Maar ook het prachtige interview met een mevrouw die wij thuis ondersteunen. Aangevuld met praktische informatie en actualiteiten. Al met al hebben wij veel om met u te delen.

Hiernaast ziet u ook ons nieuwe logo. Aangezien het AmandiHuis en Amandi Thuis sinds dit jaar als één stichting zijn verder gegaan, hebben we een mooie samenvoeging van de twee oude logo’s laten maken.

Wij wensen u veel leesplezier.

Op de thee met Amandi Thuis

“Ik ging dansend door het leven”

Een geanimeerd gesprek bij mevrouw Van Egmond – Van der Hoorn in Leimuiden. De vrijwilliger van Amandi Thuis, Ellen van der Willik, is er ook bij aanwezig.

Het is gelijk duidelijk: het gaat er hier gezellig aan toe! Potje thee op tafel, bonbonnetje erbij. Er hangt een warme sfeer bij mevrouw Van Egmond in huis en de dames kunnen het goed met elkaar vinden.

Mevrouw Van Egmond (86) is ernstig ziek. Om die reden werd, via de huisarts, Amandi Thuis ingeschakeld. Dit was vooral voor de kinderen van mevrouw erg fijn, want zo wisten zij op welke dagdelen er al iemand voor hun moeder was en konden zij zich dan met hun eigen gezin en werk bezighouden. Dat is precies de intentie van Amandi Thuis: het ontlasten van mantelzorgers. Zodat zij even iets anders kunnen doen: werk, maar ook bijvoorbeeld naar het koor of zwemmen. In de situatie van een ernstig ziek familielid is het belangrijk om vooral óók goed voor jezelf te blijven zorgen. Het helpt dan enorm als een ander een moment de zorg uit handen neemt. Soms zie je ook dat de mantelzorger juist wel even blijft, omdat hij/zij het fijn vindt om bij een ander een luisterend oor te vinden of bepaalde vragen te kunnen stellen over het levenseinde. Ook daar is de vrijwilliger van Amandi Thuis voor.

In eerste instantie waren er twee vaste vrijwilligers die elk een middag bij mevrouw Van Egmond langskwamen.

 

Paaskaars     


Pastoor Glas heeft de paaskaars van de RK kerk aan Amandi geschonken. Deze heeft een plaatsje gekregen in onze herdenkingsplek en zal worden aangestoken bij bijzondere gelegenheden. Wij zijn de pastoor zeer erkentelijk voor dit gebaar.

 

 

 

Herdenkingsbijeenkomst   

Onlangs hadden we met familieleden en naasten een waardige herdenking van mensen die in het AmandiHuis zijn overleden. Er zijn mooie woorden gesproken en gezongen en er werd voor iedereen een kaars gebrand. De aanwezigen spraken woorden van dank uit aan alle mensen werkzaam in het huis voor alle goede zorgen voor de gasten. En niet te vergeten: het ontzorgen van de naasten. Het werd gewaardeerd elkaar na een roerige tijd weer te ontmoeten en dierbaren te herdenken.

De tuin van het AmandiHuis

Toch wel een pronkstuk!”

In gesprek met 6 van de 12 vrijwilligers: Hans van der Zwet, Peter Baak, Piet Wesselman, Willem Opdam en John van Berkel. Met daarbij Kees Bisschop die de coördinator is voor de tuinwerkzaamheden.

Allemaal gepensioneerde mannen die het leuk vinden om nog lekker bezig te zijn. Op de vraag waarom ze dan voor Amandi gekozen hebben, is het unanieme antwoord dat ze dat nu eenmaal een heel mooi doel vinden. En als je niks met zorgtaken hebt, dan is de tuin natuurlijk wel een heel goed alternatief.

De aanleiding hoe ze er terecht zijn gekomen is wel verschillend. De ene is er via z’n zwager gekomen. Dat was, de helaas te vroeg overleden, Gé Opdam. Gé was toen de coördinator voor de tuinklussen. En een ander kwam met Amandi in aanraking omdat zijn moeder er gelegen heeft en hij toen zag hoe ’n fijne plek het is.

Overigens is Piet de enige met een ‘groene’ achtergrond, hij is kweker geweest. De rest doet het vooral vanuit hobby. En nog een leuk weetje: van de 12 vrijwilligers is er ook één vrouw, Jacqueline.

Wat ze vooral fijn vinden aan dit werk is dat je weer collega’s hebt. Het is leuk om samen klussen aan te pakken. Vaak zijn ze alleen aan het werk, maar een grotere klus (bijvoorbeeld een straatje leggen) doen ze met elkaar.

Nieuwjaarsborrel

In januari was er een gezellige nieuwjaarsborrel in De Spreng in Oude Wetering. Alle vrijwilligers en medewerkers en het bestuur van Amandi Thuis en het AmandiHuis konden proosten op het nieuwe jaar en weer eens informeel met elkaar bijkletsen. De voorzitter dankte allen voor hun inzet voor het mooie werk wat ze doen. Ook stond hij stil bij de fusie tussen de twee stichtingen. Per 1 januari is Amandi als één stichting verdergegaan.

 

 

 

Donaties

De afgelopen periode hebben wij onderstaande donaties ontvangen op bankrekening NL20 RABO 0128 1517 30 van Stichting Amandi, waar wij weer enorm mee vereerd zijn en welke goed benut zullen worden ten behoeve van het huis. Daarnaast hebben we giften ontvangen van families van gasten die in het AmandiHuis zijn overleden en van gasten die tijdelijke zorg hebben gekregen. Ook giften van personen waarvan bij ons niet meer bekend is dan het bankrekeningnummer. Langs deze weg ook dank voor deze mooie bedragen!

 

 

  • Donatie ontvangen ter gelegenheid van het 40-jarig huwelijk van Hans en Anneke van der Pouw Kraan.
  • € 850,- ontvangen van Leo en Anneke Straathof ter gelegenheid van een mooie “verjaardag” waarbij de gasten een gift hebben gegeven ten behoeve van het AmandiHuis.
  • Toezegging van de Stichting ‘t Gilde der Lage Landen dat een deel van de opbrengsten van de middeleeuwse feesten in Rijpwetering en Oud Ade gedoneerd zullen worden aan Amandi.
  • € 284,75 ontvangen bij het afscheid van Wim van der Meer “Willem Fietsie”.
  • De opbrengst van de collecte voor Amandi van de Diaconie Protestantse Gemeente Leimuiden.
  • Eind december 2022 heeft Amandi Thuis, na een inzet, een heel mooi legaat mogen ontvangen van de familie Hundersmarck. Amandi is de familie postuum veel dank verschuldigd.
  • De firma Kuijpers geeft jaarlijks geld aan goede doelen die door medewerkers worden aangedragen. John van Veen werkt bij de firma Kuijpers en heeft het AmandiHuis aangedragen omdat zijn moeder (Corrie van Veen) tijdelijk in het AmandiHuis heeft mogen verblijven. We hebben een mooi bedrag van € 1500,- ontvangen. Zie op de foto de overhandiging van de cheque.

 

VPTZ werkbezoek

In februari bracht een delegatie van VPTZ Nederland een werkbezoek aan Amandi. Carla Aalderink, directeur, en Rosa Draaisma, beleidsadviseur, waren onder de indruk van het mooie werk dat de vrijwilligers thuis en in het huis verrichten.

VPTZ staat voor “Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg”. VPTZ Nederland is de koepel voor lokale en regionale vrijwilligers­organisaties in de palliatieve terminale zorg. De circa 12.000 vrijwilligers van deze organisaties bieden zorg en ondersteuning thuis, in hospices en soms ook in zorginstellingen. Amandi is één van deze aangesloten organisaties.

 

 

Facebook

 

Volgt u ons al? Amandi heeft een eigen facebook pagina waar wij u op de hoogte houden van korte nieuwsberichten en leuke weetjes. U vindt onze pagina hier. Wij zouden het leuk vinden als u onze pagina gaat volgen en deze ook doorstuurt naar uw vrienden en bekenden.

Vrijwilligers gezocht  

Bent u (of kent u) iemand die handig is met Mailchimp? (Of een ander programma om nieuwsbrieven te verzenden). Wij zoeken een vrijwilliger die het leuk vindt om 4 x per jaar zorg te dragen voor de verzending van deze externe nieuwsbrief. Opmaak, teksten, etc. wordt geregeld, het gaat om de technische kant (adressenbeheer, verzending, etc). U kunt ons een mailtje sturen voor nadere info.

Of voelt u er iets voor om een bijdrage te leveren aan het mooie werk in het AmandiHuis? Voor de zorg aan de gasten of als kookvrijwilliger?

Op onze site staat alles over het werk en de opleiding. Ervaring is niet nodig, wij leiden u intern op. Voor meer informatie of als u een keer 2 uurtjes wilt meedraaien, neem contact op met de coördinator, tel. 071 5328559

Lees hier over het werk van de vrijwilligers.

Feedback

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties met betrekking tot deze nieuwsbrief dan ontvangen wij graag een mailtje van u. U kunt ook rechtstreeks telefonisch contact met ons opnemen: 071 5328559 

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u deze nieuwsbrief zelf ook ontvangen? U kunt zich hier aanmelden.

Geplaatst in Nieuwsbrieven.